Annika Nordin har gått bort

Konstskribenten Annika Nordin, tillika den mångåriga sammankallade kraften i Svenska konstkritikersamfundets valberedning, har avlidit 76 år gammal.

Annika Nordin fotograferad 8 mars 2019 av Rebecka Tarschys

Annika Nordin blev journalist efter studier i statskunskap och psykologutbildning på 1980-talet, och verkade som frilansskribent med inriktning på konst och psykologi i Månadsjournalen, Psykologtidningen, Kyrkans tidning, DN och Konsten.net.

Hon växte upp i den jämtländska byn Bispfors och blev redan på 1970-talet en skrivande människa, formad av den feministiska rörelsens nya tankar och tidigt aktiv i Grupp 8. Hon var förankrad i en postfreudiansk teoribildning, objektrelationsteorin, men den psykologiska blicken på konsten blev aldrig för närgången. Hon kunde skriva om hur konstnärens liv och verk var sammanvävt utan att förlora respekten för hens integritet. Hennes styrka som skribent låg i att hon kunde öppna den icke konstbevandrade betraktarens blick och synliggöra verkens djupare skikt.

Många nyskapande kvinnliga konstnärer har porträtterats av Annika Nordin, däribland Lena Cronqvist, Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Helene Schjerfbeck. Den senare lyfte hon inkännande fram i DN sommaren 2021, när Thielska galleriet visade det finländska bankirparet Gyllenbergs samling ”konst som personlig, existentiell tröst”.

Annika Nordin var en sträng kritiker av egna texter, varje ord vägdes och ingen detalj undgick källkritik. Skärpan kunde hon också ägna andras texter – den som bad om hjälp kunde räkna med en krävande genomgång med betryggande resultat. Samma gällde hennes självklara inställning till föreningslivets ansvar och möjligheter. Hon var länge engagerad i Svenska Konstkritikersamfundet och under många år sammankallande i valberedningen. Ett uppdrag hon tog på största allvar och med sin övertygelse om föreningens betydelse lyckades hon engagera en rad krafter med olika kompetenser till styrelseposter.

Annika Nordin lämnade livet den 3 februari utan att vännerna var medvetna om hennes långt framskridna sjukdom. Så sent som 7 januari infördes hennes ”Konstkommentar” på konsten.net om hur särlingen Åke Göranssons kraftfulla färger skapade hans konsts starka former, apropå den pågående utställningen ”Den underbara färgen – om Göteborgskoloristerna i nytt ljus” på Göteborgs konstmuseum. Bland Göranssons teckningar från tiden på Lillhagens sjukhus, intagen där för tuberkulos och schizofreni, hittar hon ”vad som troligen är hans sista drabbande självporträtt. En kritteckning i brunt med kaffefläckar”.

Annika Nordin vek aldrig från det svåra. Alltid trogen särlingen, offer för förintelsen, de utsatta.

För vännerna och föreningskollegorna
Birgitta Rubin och Rebecka Tarschys, med bistånd av Hanna Olsson