Svenska designinstitutioner idag, imorgon – och sen?

Vilka utmaningar väntar svenska form- och designinstitutioner? Välkommen till vårt panelsamtal den 11 april

Propositionen baserad på utredningen Gestaltad livsmiljö kom till slut. ArkDes roll som mötesplats för arkitektur, form och design poängteras och förstärks med en ny forskningsfunktion. Här tydliggörs också att Nationalmuseums uppgift även innefattar form och design – och dessutom att regeringen anser att det inte behövs ytterligare ett statligt museum på området. Istället förordas samarbete över institutionsgränserna, där Svensk Form och SVID får särskilt viktiga roller.

­

Vad innebär detta för inblandade institutioner? Hur ser framtiden ut? Vilka frågor är viktigast?

I panelen:

Mats Widbom, vd Svensk Form

Kieran Long, överintendent ArkDes

Birgitta Castenfors, tf myndighetschef Nationalmuseum

Susanne Helgeson, kulturjournalist och designkritiker

Moderator: Birgitta Rubin, styrelseledamot i Svenska Konstkritikersamfundet samt konst- och formredaktör Dagens Nyheter

Bisittare: Bo Madestrand, chefredaktör tidskriften Form samt konst- och formkritiker i Dagens Nyheter

Tid: kl. 18-20. Samtalet väntas hålla på i ca 1,5 timme.

Plats: Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 13, Stockholm.

Ett samarrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och tidskriften Form