Medlemmar, se hit (2)

Konstfrämjandet driver med hjälp av AICA, Svenska Konstkritikersamfundet, projektet Referensverket för att förstå det svenska konstlivet och konstkritiken, i en vidare mening. Projektet intresserar sig för konstens sociala funktion och de möten och samtal som den genererar. Som ett första led i genomförandet drar vi nu igång Referensverket: Bibliotek.

Syftet är att skapa en resande miniutställning som ska göra en genomlysning av biblioteket som konstrum; vilken betydelse kan tillskrivas den här platsen igår och idag, för konstnärer, bibliotekarier, publik och kritiker?

I detta arbete vill vi gärna ta hjälp av intresserade AICA-medlemmar. I ett första skede söker vi efter små personligt hållna korta texter (runt 350 ord) som berättar om antingen en speciell upplevelse av konst på bibliotek eller mer allmänt vilken roll denna har spelat för er. Det handlar således om resonerande minnesfragment som vi är intresserade att dels använda som material i vår diskussion, dels publicera antigen i sin helhet eller i kortare citat på olika medier i anknytning till projektet.

Intresserad? Maila Niklas Östholm på Konstfrämjandet (niklas.ostholm@konstframjandet.se) med ett par rader om vad ni vill skriva om, och varför, så återkommer vi. För den slutgiltiga texten kan en symbolisk betalning på 1000 kr erbjudas.