Medlemmar, se hit!

Svenska Konstkritikersamfundet har genom medlemskap i Konstfrämjandet inlett ett samarbete som vi hoppas ska kunna bli till nytta för båda våra föreningar.

Vi är glada att kunna bjuda in dig som medlem att delta i projektet Konstbildning 2014.

Konstbildning 2014 är ett cirkulärt projekt där skribenter och konstnärer bjuds in för att skriva en text som publiceras på konstframjandet.se, för snabb och generös spridning till allmänhet och medlemmar.

Uppdraget är att kritiskt och lustfyllt ge sin personliga bild av vad konstbildning kan – eller skulle kunna – vara idag, 2014. De inbjudna skribenterna får också gärna kritiskt reflektera över hur de upplever att konstbildningen sett ut historiskt.
Inte minst vore det intressant med tankar kring konstkritikerns och konstkritikens roll som konstbildare.

Ett arvode utgår förstås för texten. Det vore fint med en stor geografisk spridning bland AICA:s medlemmar.

Vill du delta och bidra med en text? Eller vill du bara veta mer?

Kontakta Niklas Östholm, niklas.ostholm@konstframjandet.se