Stoppa utvisningen av Narek Aghajanyan

AICA, Svenska Konstkritikersamfundet och KRO/KIF uppmanar Migrationsverket att låta den asylsökande armeniske konstnären Narek Aghajanyan stanna i Sverige. Ännu ett fall med en utvisningshotad bildkonstnär visar att det är hög tid att regeringen tar ställning för fristäder även för bildkonstnärer.

Sverige har en historia av att stå upp för yttrandefrihet genom att visa solidaritet med konstnärer som har mod att kritisera repressiva regimer. Narek Aghanjayan är en av de konstnärer som trakasserats i sitt hemland på grund av sin konst och vars grundläggande mänskliga rättigheter inte respekteras.

Narek Aghajanyan flydde från Armenien till Sverige 2010 och sökte asyl. Han hade då blivit hotad, misshandlad och fått sin konst förstörd. I Yerevan, Armenien nekade myndigheterna honom att arrangera en utställning till minne av de 10 demonstranter som dödades under oroligheterna i samband med presidentvalet 2008. Migrationsöverdomstolen i Sverige har avslagit hans överklagan och tillsammans med sin fru och dotter står nu Narek Aghajanyan inför utvisning.

”Narek Aghanjayans grundläggande mänskliga rättigheter och hans rätt att yttra sig genom sin konst är starkt hotade om han tvingas ut ur Sverige. KRO/KIF menar att Migrationsverkets beslut är obegripligt och måste omprövas”, säger Karin Willén, ordförande för Konstnärernas riksorganisation.

Idag finns det i Sverige endast fristäder för författare, och inte för bildkonstnärer eller musiker. Det aktuella utvisningsbeslutet visar ännu en gång hur flyktingpolitiken misslyckas med att skydda utsatta fria bildkonstnärer och deras yttrandefrihet. KRO/KIF och Svenska konstkritikersamfundet uppmanar därför regeringen att ta ansvar för etablerandet av fristäder för förföljda konstnärer inom alla konstformer. Våra organisationer kan självklart bidra med kunskap och kompetens.

AICA (Association International des Critiques d’Art) och Svenska
Konstkritikersamfundet vädjar i en skrivelse ställd till flera ministrar i den svenska regeringen och till Migrationsverket, att låta Narek Aghajanyan få stanna i Sverige och fritt få utöva sin konst.

”KRO/KIF ställer oss bakom denna skrivelse. En självklarhet eftersom en av våra viktigaste uppgifter är att arbeta för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Om regeringen och Migrationsverket menar att det är rätt att utvisa utsatta konstnärer till ett hemland där de riskerar förföljelse är de också delaktiga i censur och förtryck.” säger Karin Willén, ordförande KRO.

Presskontakt:
Patrik Steorn, vice ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet
patrik.steorn@gmail.com, mobil 0709797954
Karin Willén, ordförande KRO
karin@kro.se, mobil 0707407242

KRO/KIF, Konstnärernas Riksorganisation, är de svenska bildkonstnärernas intresseorganisation. KRO ansluter konstnärer med högskoleutbildning eller minst fem års yrkeserfarenhet. KRO drivs på riksnivå, regionalnivå och i lokala arbetsgrupper. Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, organiserar konstnärer och konsthantverkare som arbetar med tillämpad konst, dvs tillämpar sina konstnärliga kunskaper i specifika material. Tillsammans representerar KRO/KIF drygt 3 300 svenska bild- och formkonstnärer.
www.kro.se

AICA, Association International des Critiques d’Art/The International Association of Art Critics, är en global organisation med mål att världsomspännande stödja konstkritik i alla dess former och olika grenar. För AICA är yttrandefriheten en viktig princip och en grundläggande medborgerlig rättighet som måste försvaras. AICA grundades 1948, är erkänd som NGO (Non-Governmental Organisation) av UNESCO sedan 1951 och har idag över 4 600 medlemmar i 61 nationella och regionala sektioner
spridda över hela världen.
www.aica-int.org

Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska sektionen av AICA, är en ideell förening som samlar yrkesverksamma konstkritiker inom alla media, undervisning eller arrangerande av utställningar. Medlemmarna ägnar sig i första hand åt modern och samtida konst från alla kulturer; 262 medlemmar ingår i den svenska sektionen. Föreningens uppgift är att främja förståelsen och den kritiska tolkningen av bildkonsten i alla dess berättelser och uttryck. En viktig målsättning är att opartiskt försvara yttrande- och tankefrihet och bekämpa censur.
www.aicasweden.org

AICAS skrivelse:

Narek Aghajanyan

It has been drawn to our attention that Narek Aghajanyan, an Armenian artist and political activist, who with his wife and daughter, has been a refugee in Sweden since 2010, has been declined permission by the Swedish Migration Board to remain living and working in Sweden.

We were informed by the Swedish section of AICA that Mr Aghajanyan’s 2010 exhibition in Yerevan, Armenia, which engaged with political and social issues, was hindered by the Armenian authorities and subsequently his artworks were destroyed. After being threatened and beaten, he and his family left the country for Sweden. Given the censorship and violent treatment he experienced in Armenia, a course of events confirmed by his lawyer, he is understandably very concerned about returning to his country. We support Mr Aghajanan’s case to remain in Sweden where his civil rights will be assured more protection.

The International Association of Art Critics (AICA) is a global organization, established in 1948, comprising art critics who are anxious to improve international cooperation in the fields of artistic creativity, mediation and endeavour. AICA firmly believes that freedom of expression is an important principle and as a basic civil right must be defended.

A hallmark of a democracy is its willingness to allow, consider and withstand critical as well as benign points of view. As such it underlines the role and importance of art to engage with social and political issues in a free and open society. We feel it is our duty then to respond to and support cases such as that of Narek Aghajanyan and would therefore ask the Swedish Migration Board to reconsider its decision to deny Mr Aghajanyan and his family permission to remain in Sweden.

Marek Bartelik, President of AICA
Liam Kelly, Chair of AICA Commission on Censorship and Freedom of Expression

Länkhänvisning: www.aica-int.org/spip.php?article1370 (hämtad 2012-10-15)