Fri Konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konstfackskolan, Kungl. Konsthögskolan och Valand från 1960-talet till idag

Onsdagen den 23 november kl. 18-20

Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12 i Stockholm

Fri entré

Den konstnärliga utbildningen är sedan 1977 inlemmad i högskolan. Hur kunde en praktisk och starkt individualiserad konstnärlig skolning få plats i en akademiskt präglad organisation? Hur har särarten kunnat bevaras och vad betyder införandet av akademiska master- och forskarexamina? Konstlivet har förändrats och de traditionella undervisningsformerna har förnyats. Skolorna var också under lång tid dominerade av män, både som studenter och som lärare; hur såg maktstrukturerna ut och hur har de förändrats?

Seminariet kommer att belysa den svenska konstnärsutbildningens historia från 1960-talet till idag. Kvällen inleds med att Marta Edling, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet, presenterar sin bok Fri konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995. Därefter samtalar Annika Öhrner, forskare vid Uppsala universitet och rektor vid Valands Konsthögskola 1996-2000 och konstnären Johan Widén, professor vid KKH 2000-2010, med Marta Edling om några av bokens teman, och kvällen avslutas med en öppen debatt tillsammans med publiken. Moderator: Niclas Östlind, curator och doktorand vid konstnärlig fakultet, Göteborgs universitet.

Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Konstakademien