Form. Hantverk. Texter

Det växande formområdet speglas idag både i livsstilsmagasin och medier, men det finns en önskan och ett behov av fördjupning och analys. Fem föreläsare ger sin syn på hur den reflekterande texten med bas i närliggande områden kan användas inom konsthantverk och design. De medverkande kommer från olika vetenskapsfält och har på olika sätt i sina specialiteter formulerat sig om ordens betydelse för analysen och förståelsen av form.

Medverkande:
Anders Emilson, kulturvetare, frilansjournalist och adjunkt i designteori
Catharina Gabrielsson, arkitekt och forskare
Johanna Rosenqvist, filosofie doktor i konstvetenskap
Irina Sandomirskaja, professor i Cultural Studies
Marjan Unger, konsthistoriker, designkritiker och utbildare

Tid:
fredagen den 23 november kl. 13.00
Plats:
Nationalmuseums hörsal, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm
Fri entré!
Språk:
Svenska och engelska
Arrangörer:
Constructive Craft & Dialogue: Zandra Ahl och Päivi Ernkvist i samarbete med Nationalmuseum och Svenska konstkritikersamfundet

Välkommen!

Seminariet arrangeras med stöd av Framtidens kultur och Riksbankens jubileumsfond