The call of the Site – Yearning for Art

Föreläsning av Peter Noever:

The Call of the Site – Yearning for Art.

DATUM: 7 mars
PLATS: Nationalmuseums hörsal

TID: 18.00

Peter Noever är museidirektör för MAK i Wien.
Austrian Museum of Applied Arts/Contemoprary Art

Craft in Dialogue/IASPIS har bjudit in Peter Noever till Stockholm.
Peter Noever har förändrat museibegreppet under sina 20 år som dynamisk och kontroversiell chef för MAK (Austrian Museum of Applied Arts / Contemprary Art) i Wien.
Under taket på MAK samsas arkitektur, konsthantverk, design och konst. Museet har fått världsrykte genom att Peter Noever i början på 90-talet lät samtida konstnärer, som Jenny Holzer, Barbara Bloom och Donald Judd, gestalta de permanenta samlingarna i samband med museets renovering. Principen var en konstnär, ett rum, en epok. Resultatet blev enligt en formulering ”an unparalleled interplay of historicism and contemporary intervention”.
Museets syn på sin egen roll i dag är att vara ett laboratorium för konstnärligt skapande och ett forskningscentrum för socialt medvetande. MAK är genom sina aktiviteter inte begränsat till sin egen byggnad utan arbetar även med verk i det offentliga rummet, utställningar hemma och utomlands, forskning etc.

Peter Noever är högaktuell då vi nu diskuterar ett nytt designmuseum i Stockholm.

Efter föreläsningen samtalar Elizabeth Hatz, arkitekt och professor på KTH, med Peter Noever.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Craft in Dialogue/IASPIS, Svenska Konstkritikersamfundet och Nationalmuseum.
Fri entré. Språk: engelska

www.mak.at
www.peternoever.at

Mer information: www.iaspis.com/craft