Arkitekturkritiker på podiet

Lena From möter Sveriges ende fastanställde arkitekturkritiker inom dagspressen, Peder Alton, i ett offentligt samtal om arkitekturkritik: Varför är arkitekturkritik viktigt? Hur sker urvalet av objekt? För vem skrivs artiklarna? Hur görs avvägningen mellan objekt- och strukturkritik?

Tid: 20 april, klockan 17.30 -19.30 i Arkitekturmuseets hörsal. Skeppsholmen

Ett samarrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och Stockholms Arkitektförening