En konstkritisk kväll på SOC.

Tid: måndagen den 7 april 2003 klockan 18.00.
”Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000”,
redaktör Jan-Gunnar Sjölin, Lund 2003, Palmkrons förlag.
Kicki Sjögren, Jan-Gunnar Sjölin och Martin Sundberg presenterar
antologin.
Diskussion.
Plats: SOC. Stockholm, Bondegatan 64, Stockholm.
Vin med enkelt tilltugg till självkostnadspris. Kaffe.

Kvällen är ett samarrrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och SOC. Stockholm.

Fri entré.
Alla mycket välkomna.

Vilka skriver konstkritik i svensk dagspress? Hur fungerar
konstkritiken?
Tidigare större studier av konstkritik i Sverige har i första hand
handlat
om den konst som varit föremål för kritiken. I denna bok är det däremot
själva den konstkritiska texten som står i centrum; dess språk, innehåll
och
strategier. De åtta författarna har alla varit verksamma inom ett
projekt
vid Lunds universitet som bland annat studerat 1990-talets svenska
konstkritik. Antologin kan beställas per telefon: 046-14 90 45, 046-13
99
30, via e-mail: palmkrons@spray.se

SOC. Stockholm är ett konstnärligt och socialt experiment där vi som
driver
verksamheten prövar olika former för konstnärlig praktik, social samvaro
och
kunskapsöverföring. Vi arbetar med en organisk organisationsform som
bygger
på kontinuerliga samtal och förhandlingar. SOC. Stockholm strävar efter
att
utarbeta och infiltrera en konstnärlig metod i samhället. Vi deltar
därför i
olika sammanhang och sprider våra idéer. En grundprincip i vår
verksamhet är
att huvuddelen av våra evenemang bygger på deltagande, och att de är
tillgängliga för en större publik. Läs mer på www.soc.nu SOC. Stockholm

drivs för närvarande av följande konstnärer: Jon Brunberg, Annika
Drougge,
Pernilla Carlsson-Sjödin, Anna-Lena Lundmark, Johan Malmström, Tobias
Sjödin, Karin Willén.

Konstkritikersamfundet är en ideell förening, för närvarande med 245
medlemmar spridda över hela landet, som tar till vara konstkritikers
(konst,
arkitektur, konsthantverk, design, foto och närbesläktade områden
inkluderande nya media) och konsthistorikers gemensamma ideella
intressen
inom den moderna konstens och det aktuella konstlivets områden.
Föreningen
agerar för konstkritikernas etiska och yrkesmässiga intressen. Vi ordnar

diskussioner, föredrag, konferenser och andra manifestationer för att
belysa
konstkritikens och konstens situation. Föreningen är en nationell
sektion av
den internationella konstkritikerorganisationen AICA. Se vidare på:
www.aicasweden.org Aktuell styrelse: Milou Allerholm, Gunnar Bråhammar,

Christian Chambert, John Peter Nilsson, Ann-Sofi Noring, Anders
Olofsson,
Ulrika Stahre.