Akvarellen i ett nutidskonstperspektiv

Diskussion i seminarieform om akvarellen i dagens konst och om för- och nackdelar med museer, konsthallar, institutioner fokuserade på en viss konstnärlig teknik.

Med anledning av öppnandet av ”Waterworks: U.S.Akvarell 2001” på Nordiska Akvarellmuseet arrangeras ett seminarium på engelska med utställningens curator Kim Levin, som också skrivit en katalogessä, deltagande konstnärer och konstkritiker från Norge och Sverige. Fri entré. Museichefen Berndt Arell skriver om utställningen: ”Resan som tar oss från Kaliforniens solstränder, via den indianska ursprungsbefolkningens kultur och sydstaternas färgade kvinnors situation till den urbana och högteknologiska kulturen är samtidigt en rapport över livet i USA av idag.” Förutom nedan nämnda konstnärer deltar Roxy Paine och Kara Walker i utställningen.

Seminarieledare:
Christian Chambert, ordförande Svenska AICA

Seminarieinlägg:
Kim Levin, konstkritiker Village Voice, AICA-president
Polly Apfelbaum, konstnär, deltar i utställningen liksom
David Dupuis
Nicole Eisenman
Tony Feher
Spencer Finch
Tim Gardner
Brad Kahlhamer
Harald Flor, konstkritiker Dagbladet
Karsten Thurfjell, konstkritiker Kulturnytt P1, Sveriges Radio

Tid: Lördagen den 19 maj
12.00 Nordiska Akvarellmuseet bjuder på lunchbuffé i samlingssalen
13.00 Seminarium
15.00 Vernissage Waterworks

Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn, Sverige
telefon: 0304-60 00 80, fax: 0304-60 00 99

Dali-bussen avgår från Nils Ericsson-terminalen i Göteborg klockan 11.00 till Nordiska Akvarellmuseet. Den anländer till Skärhamn 12.00. Retur från Skärhamn 17.00, ankomst Nils Ericsson-terminalen Göteborg klockan 18.00. Bussen är gratis. Se informationstavlorna i terminalen om avgångsplattform. Bussen är tydligt märkt med Nordiska Akvarellmuseets och Salvador Dali-utställningens dekaler och heter ”Dali-bussen” på informationstavlorna.

Arrangörer av seminariet:
Nordiska Akvarellmuseet och Svenska Konstkritikersamfundet