Identity and Diversity

AICA-kongressen i Warsawa 1999.

30 maj – 6 juni

Aica-kongressen 1999 äger rum i Warsawa, Polen 30 maj – 6 juni. Huvudtemat för kongressen är ”Identity and Diversity” med tre underteman:

1. ”Europes”,
2. ”Migrations”,
3. ”Fanatism – Aggression – Taboo”.

En rapport från kongressen kommer att publiceras senare. För mer utförlig information om kongressen, se engelsk version.