Medlemmar, se hit!

Svenska Konstkritikersamfundet har genom medlemskap i Konstfrämjandet inlett ett samarbete som vi hoppas ska kunna bli till nytta för båda våra föreningar.

Vi är glada att kunna bjuda in dig som medlem att delta i projektet Konstbildning 2014.

Konstbildning 2014 är ett cirkulärt projekt där skribenter och konstnärer bjuds in för att skriva en text som publiceras på konstframjandet.se, för snabb och generös spridning till allmänhet och medlemmar.

Uppdraget är att kritiskt och lustfyllt ge sin personliga bild av vad konstbildning kan – eller skulle kunna – vara idag, 2014. De inbjudna skribenterna får också gärna kritiskt reflektera över hur de upplever att konstbildningen sett ut historiskt.
Inte minst vore det intressant med tankar kring konstkritikerns och konstkritikens roll som konstbildare.

Ett arvode utgår förstås för texten. Det vore fint med en stor geografisk spridning bland AICA:s medlemmar.

Vill du delta och bidra med en text? Eller vill du bara veta mer?

Kontakta Niklas Östholm, niklas.ostholm@konstframjandet.se

Kritikersalong om den medeltida konstnärsrollen

Om en vecka gästar Kritikersalongen återigen Tisdagsklubben i Konstnärshuset och vi är glada att kunna välkomna Jan Svanberg och en konsthistorisk föreläsning om konstnärens ställning i Nordens medeltida byggprojekt

Adam van Düren (ibland kallad Adam von Düren) är stenhuggaren och mästarskulptören bakom Glimmingehus. Han kallades in från den lilla orten Düren i Rehnlandet tio mil väster om Köln på 1480-talet och var därefter verksam i framstående nordiska byggprojekt i 45 år.

Jan Svanberg, professor i konstvetenskap och författare till boken Medeltida byggmästare i Norden (Atlantis 2013), har följt Adam van Dürens liv och karriär på Glimmingehus men också som byggmästare och stenhuggare i Linköpings och Lunds domkyrkor, medeltida byggen på gränsen mot den nya tiden.

Ett av de sista spåren av Adam van Dürens långa vistelse i Sverige är en relief på en kolonnbas i Lunds domkyrka där han huggit in texten: ”Gud var skall det sluta om vi ej vår skröplighet förstår.” Jan Svanberg ger oss en levande inblick i hur byggnadshyttorna var organiserade och vilken roll dåtidens arkitekter – eller byggmästare – spelade.

Tid: Tisdagen den 1 april kl 19.00. Bar med enklare smårättar öppnar kl 18.30. Fri entré

Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 2 tr, Stockholm

Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”

Ladda ner en inbjudan här.

Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, Svenska Konstkritikersamfundet (AICA Sweden).

Konstnärsklubben arrangeras av AICA Sweden i samarbete med Tisdagsklubben –mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset, första tisdagen varje månad. AICA Sweden är en ideell förening och en del av den internationella konstkritikerorganisationen AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), en NGO med över 60 medlemsländer under Unesco. www.aicasweden.org