Texter

This category contains 21 posts

Rädda kulturtidskrifterna!

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade version av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor. 2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp. Utan stödet är det stor risk att många […]

Norsk-svenskt uttalande till stöd för Pontus Kyander

Pontus Kyander är avgående direktör för Trondheims konstmuseum och medlem i Svenska Konstkritikersamfundet, AICA. Konstsektionen av Norsk kritikerlag är vår systerorganisation i Norge. Vi vill gemensamt uttrycka vårt stöd för Pontus Kyanders yttrandefrihet, både som kritiker och museichef, även i politiskt kontroversiella frågor. Vi tar starkt avstånd mot de tendenser till åsiktskontroll som förekom i […]

NIFCA program för konstkritiker

Cecilia Gelin Director NIFCA Hej Cecilia Jag hoppas att allt är väl på det nya året och tack för informationen om programmet Global Perspectives 2006, ett Artist-in-Residence utbytesprogram mellan de nordiska länderna och Beirut, Buenos Aires, Kairo, Shanghai, Singapore och Yangon. Det ser spännande ut. Enligt NIFCAs information: ”The program aims to negotiate cultural differences, […]

Sören Engblom in memoriam

Sören Engblom var medlem i Konstkritikersamfundet. Runan har tidigare varit publicerad i Dagens Nyheter den 12 oktober 2004. Sören Engblom, 54 år, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hans närmaste är hans älskade hustru Agneta och barnen Patrik, Joakim och Josefine. Sören skulle ha gjort det bäst själv, det vill säga skriva minnesorden över […]

Visionärerna har cyniskt lämnats i sticket

[Debattinlägg publicerat i Svenska Dagbladet den 15 november 2003. Se även Anders Olofssons inlägg ”Stödet håller på att rustas ner i smyg” i samma tidning den 6 september 2003, även publicerat på hemsidan under Artiklar och Texter.] Vad vill man egentligen med tidskriftsstödet, undrar John Peter Nilsson: I dag verkar det som om tidskrifter får […]

”Som man ropar får man svar” (av Ann-Charlotte Glasberg)

Föredrag hållet av Ann-Charlotte Glasberg under programpunkten ”Nyfiken på…” på Liljevalchs den 24 september 2003. Eftersom jag mest har varit verksam i Göteborg är jag inte så känd för en stockholmspublik och tänkte börja med att berätta vad jag har arbetat med. Jag började skriva konstkritik för GT:s kultursida 1997. Sedan 2000 skriver jag för […]

Motvalls eller medströms: om konstkritik och integritet (av Anna Brodow)

Föredrag hållet av Anna Brodow under programpunkten ”Nyfiken på…” på Liljevalchs den 3 september 2003. Jag kommer från medelklassen. Jag har föräldrar som är akademiker. Trots mitt polskklingande efternamn är jag svensk – mina föräldrar är födda i Sverige och mina far- och morföräldrar är också födda i Sverige. Jag har vuxit upp i en […]

Stödet håller på att rustas ned i smyg

[Debattinlägg publicerat i Svenska Dagbladet den 6 september 2003] Sverige kan berömma sig av en unik och rik flora av kulturtidskrifter. Dessa har under lång tid erbjudit en plattform för en eftertänksam debatt av ett slag som inte funnit plats i andra medier. Kulturtidskrifterna har också varit den självklara rekryteringsvägen för nya skribenter. Flertalet av […]

Restany – en karismatisk kritiker med flera fiender

Den passionerade konstkritikern Pierre Restany (född 1930) som gick bort Kristi Himmelsfärdsdag var kanske den siste store i Frankrike av den gamla sorten. Knappast någon var så aktiv, ständigt i debatt, med esprit och kulturkritisk energi, på vitt skilda håll i världen, detta långt innan globalisering blev ett honnörsord. Han var bland annat banerförare för […]

Report. AICA. Administrative Council, 21.X.2002

Tyvärr finns denna text endast på engelska.