Medlemmar, se hit (2)

Konstfrämjandet driver med hjälp av AICA, Svenska Konstkritikersamfundet, projektet Referensverket för att förstå det svenska konstlivet och konstkritiken, i en vidare mening. Projektet intresserar sig för konstens sociala funktion och de möten och samtal som den genererar. Som ett första led i genomförandet drar vi nu igång Referensverket: Bibliotek.

Syftet är att skapa en resande miniutställning som ska göra en genomlysning av biblioteket som konstrum; vilken betydelse kan tillskrivas den här platsen igår och idag, för konstnärer, bibliotekarier, publik och kritiker?

I detta arbete vill vi gärna ta hjälp av intresserade AICA-medlemmar. I ett första skede söker vi efter små personligt hållna korta texter (runt 350 ord) som berättar om antingen en speciell upplevelse av konst på bibliotek eller mer allmänt vilken roll denna har spelat för er. Det handlar således om resonerande minnesfragment som vi är intresserade att dels använda som material i vår diskussion, dels publicera antigen i sin helhet eller i kortare citat på olika medier i anknytning till projektet.

Intresserad? Maila Niklas Östholm på Konstfrämjandet (niklas.ostholm@konstframjandet.se) med ett par rader om vad ni vill skriva om, och varför, så återkommer vi. För den slutgiltiga texten kan en symbolisk betalning på 1000 kr erbjudas.

 

Ny bok om fristäder och konstnärers yttrandefrihet

fristader_omslagKonstkritikern och medlemmen Niels Hebert har skrivit den större texten i en skrift som tillkommit i samarbete med Gävle Konstcentrum, Svenska Konstkritikersamfundet och Nätverkstan i Göteborg: Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet (redaktör Amanda Hårsmar) utkom i samband med Tryckfrihetens dag, den 2 december och finns att köpa via Nätverkstans hemsida, klicka här.

Skriften domineras av Heberts långa genomgång av yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. Det är en historia som är aktuell, och svår att fånga inom pärmar. Under rubriken ”En tystare värld” görs nedslag i ett flertal länder världen över, en lärorik exposé full av detaljer och intressanta möten med konstnärer.

Inleder skriften gör en text av den franske filosofen Jacques Derrida, ett föredrag från fristädernas första kongress, 1996. Det är en peppande påminnelse om en tid med större framtidshopp än vår men den har läsvärde inte bara som tidsdokument.

Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet avslutas med ett samtal mellan Amanda Hårsmar och chefen för Gävle Konstcentrum Anna Livion Ingvarsson. Turerna kring tillkomsten av en fristad i Gävle diskuteras här på ett pedagogiskt vis.