Chile och Argentina i samarbete – första kongressen på tre år utanför skärmen

Den första internationella AICA-kongressen att genomföras utanför webben, helt analogt och fysiskt, sedan kongressen i Berlin/Köln 2019 blev ett samarbete mellan AICA Chile och AICA Argentina.

Första delen tog plats i Valparaíso 14–16 november, den andra i Buenos Aires mellan den 17 och 19. Deltagande från den svenska sektionen var Ulrika Stahre (undertecknad) och Christian Chambert. Det internationella deltagandet var överhuvudtaget sparsamt, vilket kan ha berott på avståndet (från Europa), den ekonomiska krisen eller eventuella rädslor att resa efter pandemin.

Det övergripande temat för denna 54:e kongress var What are we talking about when we talk about art criticism in the 21st century?. Det är en fråga som kongressen inte riktigt kom att besvara, om man inte ska tänka att svaret bestod i att försöka ringa in kritikens många förutsättningar och dess variationer.

I Valparaíso genomfördes kongressen på ett och samma ställe samtliga dagar, i ett auditorium i Parque Cultural de Valparaíso – en park ganska högt upp i den branta delen av staden, inringad av dels ett före detta fängelse (nu bland annat ett museum tillägnat offren för militärdiktaturen), dels av den byggnad där vi höll till, som också inrymde en restaurang och en liten konsthall. Även utrymmen för kulturutövning finns i anslutning till denna såvitt jag kunde se välbesökta park.

Organiseringen i Valparaíso var något oklar, framför allt informationen. Det digra programmet presenterades inte i sin helhet, många av de korta föredragen, som kommit via den öppna call for papers (och som var tänkta att presenteras online) försvann utan förklaring. Översättningen från spanska till engelska fungerade inte alls (utom vid förmiddagens öppningsanföranden). Därför blir rapporten i denna del lite svepande.

Kongressen skulle från början ha hållits i Santiago, men flyttades till Valparaíso i ett senare skede. Ett skäl till denna flytt kan ha varit att kongressen, med sina tillresta kritiker, är ett sätt att stödja den planerade återkomsten av en biennal i staden.

Biennalen i Valparaíso existerade mellan 1972 och 1989 och planeras att återkomma 2024. Det inledande föredraget, av konstkritikern och curatorn Justo Pastor Mellado behandlade just biennalens uppkomst, som en form av konstkritik – genom att den öppnade världen och bejakade stadens historia och plats.

Största behållningen från kongressen i Valparaíso är, kortfattat: staden i sig. Det förvånar inte att den är ett UNESCO-världsarv. Så mycket gatukonst, så många bemålade fasader. En historia av migration och kulturutbyten. En annan höjdpunkt var en kortare utflykt till det sociala och arkitektoniska projektet Ciudad Abierta Complex, den öppna staden. Corporación Cultural Amereida (en ideell organisation bildad 1998 genom en rekonstruktion av det kooperativ som bildats 1969) driver det hela och förmedlar även bostäderna för kortare projekt.

Tyvärr befann vi oss där helt utan guide och det var så gott som tomt i området. Men vi fick iallafall en titt, och vi hade dessförinnan besökt konstsamlaren Roberto Guzmán Lyon i hans hem, park och museum i Zapallar, norr om Valparaíso. Samlingen är i stort sett eklektisk – från precolombiansk konst till samtida – men miljön var värt omvägen.

Om föredragen i Valparaíso kan sammanfattas så var de i stort sett konst- och konstnärsnära. Intressanta presentationer om latinamerikanska exilkonstnärer i New York, om konstnärer som arbetar med klimatkrisen som tema, om fotografi i Peru och om den irländske konstnären Shane Cullen och hans bearbetning av The Troubles (de våldsamma konflikterna på Nordirland 1969–1998).

Årets Documenta i Kassel och den efterföljande debatten var ett ämne för två tyska kritiker, dels Bernhard Schulz som ansåg hela evenemanget vara förkastligt, dels Danièle Perrier som i någon mån försökte nyansera bilden av Ruangrupas curatoriella arbete. Dock landade hon i slutsatsen att eftermälet lär bli ”den antisemitiska Documenta”.

I Buenos Aires mötte AICA Argentina med en helt annan nivå av professionalism. Där fungerade översättningen i princip, och programmet var späckat med föredrag, papers, paneldiskussioner och visningar på flera konstinstitutioner. De tre kongressdagarna arrangerades på flera olika platser så i tur och ordning besökte vi kulturhuset Fundación Proa i stadsdelen La Boca, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Museo Nacional de Bellas Artes, där vi också hann se en del utställningar, samt projektrummet ARTHAUS.

Den första kvällen hann vi också med ett besök på Museo Moderno i Santelmo och deras utställningar av både modernistisk och samtida konst samt en stor hbtqi-tematisk utställning – ett tema som för övrigt mötte oss även på andra platser, något som talar för både ett stort intresse och en historia av gedigen subkultur.

Programmet avslutades den sista eftermiddagen på Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. Amalia Lacroze de Fortabat var en filantrop och konstsamlare, och byggnaden rymmer både hennes imponerande konsthistoriska samling och tillfälliga utställningar.

Under denna sista eftermiddag följdes den andra delen av Generalförsamlingen av en prisutdelning: Lifetime Achievement Award delades ut till den argentinska konstkritikern Ana María Battistozzi (född 1950, med ett brett cv som visar en verksamhet både som konstkritiker i olika medier (nationellt och internationellt), som curator och som lärare.

I Buenos Aires blev temat för kongressen en smula tydligare. Första dagens koncentration på feministiska, ekonomiska och postkoloniala perspektiv var måhända på en basal nivå, men icke desto mindre gavs en gemensam ram för vidare diskussioner. Key note-föreläsaren, spanska Isabel Tejeda Martin, höll sin intressanta presentation online, om protesterna och kontroverserna kring utställningen Uninvited Guests. Episodes on Women, Ideology and the Visual Arts in Spain (1833–1931), som visades på Prado i Madrid 2020–2021. Hennes analys byggde på att urval och presentation formade ett antifeministiskt resultat, trots att utgångspunkten var att bygga en feministisk utställning.

Debatter kring utställningar är intressanta, men möjligen är det eurocentriskt att uppfatta detta föredrag samt Documenta-kommentarerna som något av kongressens höjdpunkter.

Den andra dagens höjdpunkt (enligt andra, min onlineberoende översättning fungerade tyvärr inte just under denna punkt) var en diskussion mellan paraguayanske professorn och curatorn Ticio Escobar och Fernando Farina från AICA Argentina. Diskussionen avslutade förmiddagens korta och ganska spretiga presentationer. De som gavs online var mest intressanta: Anna Tolstova från Ryssland, om kritikens plats i ett alltmer totalitärt samhälle, och Sofia M Ciel från Norge om den strukturella ojämlikheten hos kulturinstitutionerna.

Som många av oss såg, blev ojämlikhet och klasskillnader synligare under pandemin – vilka kunde arbeta hemma, vilka tvingades ut i riskfyllda arbeten? Vilka kunde koppla upp sig och delta i webbinarier, vilka kunde inte? – och Ciels anförande blev ett i en rad som kretsade kring just Covid-19 och de lösningar och förändringar som blev resultatet.

Två key note-föreläsningar hanterade tydligare själva det konstkritiska arbetet: New York-baserade Dan Cameron och argentinska Graciela Speranza, verksamma på olika platser och med vitt skilda ingångar. Där Cameron uttryckte en viss snobbism gentemot samtida konstkritik och förespråkade en sorts kritikernas gröna våg ut på landsbygden, gav litteraturprofessorn Speranza sig hän åt att teckna konstkritikens både stilistiska och strategiska problem i 5 open questions on contemporay art critic. En sorts lägesbeskriving som gick över till att beskriva en ideal kritik. Hon resonerade om sådant som vem vi skriver för, att vi tappat rollen som förmedlare för länge sen (den togs över av både pedagoger och curatorer, och det senaste decenniet av användare på sociala medier – e-mojikritik).

Stilen är vårt material – det konstkritiska arbetet är en sorts genomskrivande praktik. Det handlar inte, menade hon, om att skriva om utan genom verket och hävdade att lite av konstens mystik måste få vara kvar. Med konsthistorikern Michael Fried talade hon också om en ”motivated description”, att det är i den nära beskrivningen kritiken föds.

Speranzas föredrag var entusiasmerande. Trots att mycket hon sa var sådant många av oss redan funderat på gav hennes vältaliga engagemang mycket energi och, ja, arbetslust. Föredraget var en fin avslutning på en postpandemisk kongress som spretade åt alla håll, och mest av allt uttryckte en förvånad glädje över att kunna ses igen.

Ulrika Stahre, kassör i Svenska Konstkritikersamfundet, reste till kongressen med stöd av Publicistklubben

Bonus: Intervju i Kunstkritikk med ordföranden in AICA Argentina, Florencia Battiti

Välbalanserat och varierat i Taipei – rapport från en kongress

Från invigningen av Taipei-biennalen, i samband med AICA-kongressen.

Den femtioförsta AICA-kongressen, som hade rubriken Art Criticism In Times Of Virtuality And Democracy hölls i Taiwans huvudstad Taipei den 14-18 november 2018.

Att kongressen hölls i östra Asien var märkbart bland deltagarna; många från Taiwan förstås, men också från Australien som ju bara ligger en kort flygresa bort. Under dagarnas föreläsningar och seminarier höll vi oftast till i lokalerna på National Taipei University of Education men gjorde också flera besök på spännande konstinstitutioner.

Vi var tre svenska delegater: Sophie AllgårdhChristian Chambert och Linda Fagerström. Sophie Allgårdh ledde möten i priskommittén, Christian Chambert i stadgekommittén.

Kommittémöten inledde kongressen den 14 november. Dagen därpå hölls i vanlig ordning styrelsemöte och sedan årsmötet, generalförsamlingen, som bland annat beslöt att kongressen 2019 hålls i Tyskland. Kvällen tillbringades på Xue Xue Foundation, där vi blev visade den pågående utställningen och åt middag tillsammans.

Den 16 november höll kongressen till i den moderna byggnad där Taipei Fine Arts Musuem är inhyst. Bland föredragshållarna fanns Natalie King, curator för Australiens paviljong vid Venedigbiennalen 2017, som pratade under rubriken Turbulence: How Can Creativity and Art Criticism Respond to Uncertain and Unsettling Times in the Age of Virtuality? Dessutom presenterade Henry Meyric Hughes, mångårig medlem i AICA Storbritannien, sina forskningsresultat om organisationens historia i föreläsningen Seventy Years of AICA, reflected through the PRISME Research Project: Some Preliminary Findings from the Archives in Rennes.

På kvällen fick vi där chans att delta i invigningen av Taipei-biennalen – vilket var en storslagen tillställning med massvis av gäster. Flera nordiska konstnärer var på plats eftersom de deltog i biennalen, bland dem svenska Henrik Håkansson.

Dagen därpå inleddes med besök på det pampiga och historiskt betydelsefulla Palatsmuseet, där en stor del av den kinesiska konst- och kulturhistorien finns bevarad. Bygganden, som är omgiven av palmer och planteringar, lät förstå något om det tropiska klimat som breder ut sig bortom Taipeis urbana miljö. Vi var många som dröjde oss kvar långt efter att den ordinarie visningen vara avslutad, för att hinna se så många delar av samlingen som möjligt. Eftermiddagen tillbringades åter på National Taipei University of Education där vi lyssnade till flera uppskattade föredrag. På kvällen åt vi middag på Taishin Bank Foundation For Arts and Culture.

Under kongressens sista dag, den 18 november, fortsatte seminarierna och diskussionerna vid National Taipei University of Education. Vi fick också en visning, som curatorn Hsieh Chun-De höll i, av utställningen Tenka som just då visades vid universitetets konstmuseum. Några av oss blev på museet också initierade i taiwanesisk te-ceremoni, vilket var mycket fascinerande. En viktig programpunkt under dagen var då priset ”Young Art Critics” delades ut av priskommitténs ordförande Sophie Allgårdh till konstkritikern Felix Ho Yuen Chan från Hongkong. Han höll sedan ett applåderat anförande om de krockar som uppstår då en västerländsk konstpublik möter samtidskonst från Asien i allmänhet och Kina i synnerhet.

På kvällen togs vi till invigningen av Taipei Digital Art Festival Preview, en plats som de flesta av oss kongressdeltagare säkert hade haft svårt att hitta till på egen hand. Flera unga samtidskonstnärer presenterade sin konst i en helt unik miljö, som tidigare varit verkstäder men nu byggts om till ateljéer och utställningsytor.

Kongressen erbjöd en välbalanserad blandning av seminariediskussioner och tankeväckande besök vid konstinstitutioner. De ibland fullmatade dagarna med mycket långa inomhussittningar, som ibland annars överväger vid kongresserna, undveks i ganska stor utsträckning i Taipei tack vare ett varierat program.

Linda Fagerström