Välkommen till diskussion om konstkritik den 4/6

Konstfrämjandet och Svenska konstkritikersamfundet bjuder in till ett samtal om tillståndet för konstkritiken i svensk media, utifrån en text av Sonia Hedstrand med rubriken ”Konstkritiken har blivit lam och läsarna snarstuckna”, publicerad i nättidskriften Parabol. I panelen Sonia Hedstrand ( konstnär och kritiker), Valerie Kyeyune Backström (biträdande kulturchef på Expressen) och Mårten Arndtzén (kulturjournalist och konstkritiker på Sveriges Radio). Samtalet leds av Niklas Östholm på Konstfrämjandet.

Screenshot

Plats: Konstfrämjandet Swedenborgsgatan 1, Stockholm

Tid 4 juni kl 18.30

Begränsat med plats så anmäl intresse senast 3 juni till niklas.ostholm@konstframjandet.se