Rasmus Wærn

Rasmus Wærn är arkitekt och tekn dr i arkitekturhistoria. Han arbetar som skrivande arkitekt på Wingårdh arkitektkontor samt som kritiker och författare. Han medverkar återkommande i tidskriften Arkitektur och i utländsk fackpress. Till hans böcker hör ”Vad är arkitektur” och ”Crucial Words” (tillsammans med Gert Wingårdh), ”Aula. An Architectural History”. För mer information se www.nordicarchitecture.com