Vi syns under Almedalsveckan!

På måndag inleds Almedalsveckan i Visby och den 3 juli kl 17.00 går seminariet Från förföljelse till fristad av stapeln i Fornsalen/Bildstenshallen, med Svenska konstkritikersamfundet som medarrangörer.

Att skapa en fristad i kommunen är ett sätt att stå upp för yttrandefrihet och få möjlighet till ett värdefullt interkulturellt utbyte. Svenska konstkritikersamfundet arbetar sedan en tid tillbaka för att fristadsbegreppet utvidgas och skyddar också konstnärer. I Almedalen möts de kulturorganisationer som arbetar aktivt för att skapa fler svenska fristäder för musiker, författare, konstnärer och andra professionella kulturutövare som lever under hot i sina hemländer.

Medverkar på seminariet gör:

Elnaz Baghlanian, redaktör för Dissidentbloggen/Svenska PEN, Ann-Catrin Lofvars, ledamot i SKL:s styrelse, ordförande Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget i Dalarna, Alfons Karabuda, kompositör och ordförande SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, Fredrik Elg, projektledare, fristad Kulturrådet, Jonna Wehlin, kulturstrateg Växjö, Jenny Lindahl Persson, verksamhetsledare Svenska tecknare, Gunnar Ardelius, författare och ordförande Sveriges författarförbund. Moderator: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet.

Arr: Kulturrådet i samarbete med ICORN, Svenska PEN, SKAP, Svenska tecknare, KRO – Konstnärernas riksorganisation/KIF – Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, IAA – International Association of Art, Sveriges författarförbund, Sveriges filmkommissionärer, Svenska konstkritikersamfundet/ACIA Sweden och svenska fristäder.

Efter paneldiskussionen kommer Sophie Allgårdh att representera Konstkritikersamfundet, då kommuner och regioner som är intresserade och som lyssnat på diskussionen kan mingla runt och diskutera fristadsfrågor. Det handlar om att inspirera dem till att satsa på att etablera ett lokalt fristadsprogram.

Tack vare att Konstkritikersamfundet har medlemmar över hela landet kan vi medverka till att introducera nya konstnärer till den svenska konstscenen, en del av det lokala mottagandet. Eftersom vi är en del av en global organisation har vi möjlighet att bistå kommuner och regioner och aktivt medverka i utredningen av konstnärer i behov av fristad. Detta är mycket viktigt eftersom det inte finns en etablerad organisation motsvarande PEN eller Freemuse för bildkonstområdet ännu. I väntan på en sådan organisation som är helt inriktad på bildkonst erbjuder vi våra tjänster.

Svenska Konstkritikersamfundet har särskilt arbetat för den utvisningshotade armeniske konstnären Narek Aghajanyan under det senaste året. Framför allt Patrik Steorn har satt sig in hans fall, granskat och utrett, både med hjälp av medlemmar och i kontakt med den globala organisationen (AICA:s Commission for Censorship & Freedom of Expression) och i oktober 2012 formulerades i samverkan med KRO ett upprop som riktades till regeringen och Migrationsverket. Fallet uppmärksammades i tidningar, radio och TV. Situationen är ännu inte uppklarad och vi fortsätter att verka för Nareks fall, bland annat i samverkan med Arne Ruth. Arbetet för Narek uppenbarade att det finns behov av fristäder för bildkonstnärer i Sverige, se vidare en debattartikel i Expressen som även signerades av KRO och IAA.