BORIS GROYS Alexandre Kojève: After History

ÖPPEN FÖRELÄSNING

Tid: Tisdag 4 juni 16:00-17:00

Plats: sal D7, Stockholms universitet, Frescati

Fri entré

Alexandre Kojève: After History.

The lecture will discuss the filmic work by Alexandre Kojève after he abandoned his role of philosopher after the World War II. In his lecture, Professor Groys will try to show that Kojève’s photographic practice is a kind of continuation by different means of his philosophical discourse.

Boris Groys är filosof, essäist, kritiker, curator och mediateoretiker. Han innehar en tjänst som Global Distinguished Professor of Russian and Slavic Studies vid the Faculty of Arts and Science, New York University. Groys har gett ut ett flertal böcker, bland annat The Total Art of Stalinism: Russian Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship and Beyond (1992) och The Man Who Flew into Space from his Apartment (2006). Hans senaste bok, Under Suspicion: A Phenomenology of the Media, kom ut 2012.

Föreläsningen är den sista av tre i serien What does Art Theory Do? Serien undersöker de senaste decenniernas förändrade konstfält, som syns i allt från utställningar till forskning. What does Art Theory Do? är ett samarbetsprojekt mellan tre aktörer som på olika sätt speglar det förändrade konstlandskapet: masterprogrammet Curating Art vid Konstvetenskapliga institutionen SU, Tensta konsthall och Svenska konstkritikersamfundet.

Professor Boris Groys kommer även att hålla en föreläsning på Tensta Konsthall ons 5 juni kl 18:30.

Föreläsningarna hålls på engelska.

Föreläsningsserien What does Art Theory Do? genomförs med hjälp av generöst stöd från Kulturrådet och Wenner-Gren Stiftelserna.

För vidare information vänligen kontakta lektor Magdalena Holdar

magdalena.holdar@arthistory.su.se