Underground artists in exile – En debatt om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Lördag 16/2 12.00 – 13.30
Studio 3, våning 3
Kulturhuset, Stockholm
Inträde och öppettider: supermarketartfair.com

Den armeniske konstnären Narek Aghajanyan och hans familj står inför utvisning från Sverige. De har nekats asyl trots att Narek har utsatts för hot med politisk grund och fysiskt våld mot hans person och konst, och hans målningar har förstörts. Varför finns det fristäder för författare i Sverige men inte för bildkonstnärer och musiker? Narek Aghajanyan, som har haft flera utställningar i Europa, inklusive Sverige, intervjuas på scen om sitt arbete och sina erfarenheter.

Seminariet fortsätter med en diskussion kring den senaste utvecklingen med mer inkluderande definitioner av konstnärlig frihet; om Artsfex, det första globala nätverket till stöd för yttrandefriheten i bildkonst och musik som grundades 2012, och om den pågående diskussionen i Sverige om utvidgning av fristäder till att även omfatta stöd till personer som är verksamma inom icke-verbala konstarter.

Deltagare: Kerstin Brunnberg, journalist, ordförande för Kulturrådet, Alfons Karabuda, kompositör, ordförande i European Composer and Song Writer Alliance (ECSA), delegat vid FN:s expertgrupp för konstnärlig frihet, och Patrik Steorn, konstvetare, vice ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet (AICA).

Arne Ruth, journalist och författare, tidigare ordförande i Svenska PEN, är moderator för båda sessionerna.

Seminariet hålls på engelska.

Programmet är en del av Supermarket 2013. Stockholm Independent Art Fair.