Slaget om staden – teori och idéströmningar om stadens offentliga rum ur ett landskapsperspektiv. Svenska Konstkritikersamfundets Kritikersalong gästar Tisdagsklubben

Tisdagen den 7 februari, kl 19.00.

Fri entré. Inbjudan gäller för dig och en vän.

Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson har under många år bevakat idéutvecklingen kring det offentliga rummet, staden och landskapet. Hans roll har varit redaktörens, kritikerns/skribentens och inte minst praktikerns. Under året publicerar han artiklar i flera skandinaviska tidskrifter där han försöker fånga samtidens riktningar i det publika stadsrum som allt mer hamnat i fokus för politik, konst och ekonomisk utveckling i det globala samhället.

Efteråt följer diskussion med tidskriften Arkitekturs chefredaktör Dan Hallemar. Moderator är Tomas Lewan från Konstkritikersamfundet.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen från kl 18.30 – 23.00. Adress: Konstnärsklubben, 2 tr, Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.