AICA-kongresser

This category contains 16 posts

Havanna – kongressberättelse

Av AICA:s cirka 5000 medlemmar hade ungefär 70 tagit sig till årets kongress i Havanna på Kuba. Majoriteten av delegaterna kom från den spansktalande världen, men även européer och asiater var närvarande. Från Sverige deltog fyra delegater: Christian Chambert, Linda Fagerström, Camilla Hammarström och Ulrika Stahre (som skrivit denna korta rapport). Det var en omtumlande erfarenhet […]

AICA-kongress på Kuba

Nu är det helt klart att den årliga AICA-kongressen kommer att arrangeras i Havanna. Datumen är klara: 11-15 oktober, följt av post-kongress 16-17. Att delta på en kongress är ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter och upptäcka ett lokalt konstliv, härmed uppmanas alla intresserade att hålla sig uppdaterade samt kontakta styrelsen för mer information så småningom. För […]

Sophie Allgårdh: Rapport från AICA-kongressen i London

Sedan planerna på en kongress i Sverige hösten 2015 grusats på grund av bristande finansiering lyckades AICA:s generalsekreterare Marjorie Allthorpe-Guyton genom sin förankring i Londons institutionsvärld och med viss hjälp av AICA France på kort tid genomföra en kongress i London 26–29 oktober 2015, den 48:e i ordningen. Resultatet blev en nedbantad version som lockade drygt […]

Höstens AICA-kongress i London

Det är nu klart att årets AICA-kongress blir i London den 26 till 29 oktober. Arrangemanget kommer att rymma både symposium och galleritur, samt i vanlig ordning generalförsamling samt mottagningar av olika slag. Den som vill åka på kongress ska vara ute i god tid, extra mycket i år eftersom London är värd för världsmästerskapen i Rugby, […]

Den 47:e AICA-kongressen, Seoul och Suwon (8-16 oktober)

Uppdaterat: klicka här och se kongressen sammanfattad i filmform. AICA-kongresser tycks utmärkas av två saker: arrangörerna planerar in alldeles för mycket på kort tid, deltagarna kommer i hög grad från Europa och USA. Västdominansen är stor redan om man tittar på vilka nationella sektioner som finns, men den förstärks av att resurserna inte är jämt […]

Sophie Allgårdhs rapport från kongressen i Valencia, Barcelona och Sevilla 7–16 november 2008

Som ledamot i medlems- och valkommittén (Membership- och electoral commission) ägnade jag större delen av kongressen 2008 åt det rösträkningsarbete som rörde valet av ny president för internationella AICA. Kampen stod mellan de två huvudkandidaterna Yacouba Konate från Elfenbenskusten och Anda Rottenberg från Polen och rösträkningen gjordes i tre omgångar. Proceduren komplicerades av att många […]

AICA-kongressen i Paris 15 – 20 oktober 2006

Ingen nationell AICA-sektion hade anmält intresse att arrangera 2006 års kongress. Den kom därför att äga rum i Paris där AICA har sitt kontor. Planeringen genomfördes på kort tid med begränsade resurser och betydande arbetsinsatser från organisationens ledning med stöd från franska AICA. Sophie Allgårdh och Christian Chambert, båda med medel från kulturrådet, deltog i […]

Report. AICA. Administrative Council, 21.X.2002

Tyvärr finns endast denna text på engelska.

Strategies of Power

Rapport från AICA-kongressen i Zagreb och Dubrovnik 30.9 – 9.10.2001. De kroatiska konstkritikerna hade bjudit in till kongress med ett tema som visade sig vara mera aktuellt efter den 11 september än vad de i förväg kunnat ana. Att några av de annonserade talarna inte dök upp kan ha berott på de problem och den […]

Visual Art, Visual Culture?

AICA-kongressen i London 2000 Kongressens tema var ”Visual Art, Visual Culture?” med underrubrikerna ”The Role of the Museum of Modern Art: Priests? Educators? Iconoclasts?”, ”Art & Representation of Visual Culture”, ”The Cultural Power of the Curator”, ”The City as a Vehicle for Visual Representation”, ”Art Education – Giving Permission for What?” och ”Art Criticism – […]