Ny bok om fristäder och konstnärers yttrandefrihet

fristader_omslagKonstkritikern och medlemmen Niels Hebert har skrivit den större texten i en skrift som tillkommit i samarbete med Gävle Konstcentrum, Svenska Konstkritikersamfundet och Nätverkstan i Göteborg: Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet (redaktör Amanda Hårsmar) utkom i samband med Tryckfrihetens dag, den 2 december och finns att köpa via Nätverkstans hemsida, klicka här.

Skriften domineras av Heberts långa genomgång av yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. Det är en historia som är aktuell, och svår att fånga inom pärmar. Under rubriken ”En tystare värld” görs nedslag i ett flertal länder världen över, en lärorik exposé full av detaljer och intressanta möten med konstnärer.

Inleder skriften gör en text av den franske filosofen Jacques Derrida, ett föredrag från fristädernas första kongress, 1996. Det är en peppande påminnelse om en tid med större framtidshopp än vår men den har läsvärde inte bara som tidsdokument.

Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet avslutas med ett samtal mellan Amanda Hårsmar och chefen för Gävle Konstcentrum Anna Livion Ingvarsson. Turerna kring tillkomsten av en fristad i Gävle diskuteras här på ett pedagogiskt vis.

 

Kom och lyssna på Stockholms nya fristadsförfattare!

Konstkritikern, konstnären och journalisten Ashraf Atraqchi är sedan i maj fristadsförfattare i Stockholm. Han tvingades fly Mosul, Irak, efter att han skrivit om hur kulturskatter härjas och förstörs av extremister. Intervjuer med honom har publicerats i Dagens Nyheter och Stockholms Fria.

Vi är väldigt stolta att i samarbete med Medelhavsmuseet kunna organisera en föredragskväll under rubriken ”Mosuls förstörda konstskatter”.

Atraqchis föredrag är på arabiska och tolkas till engelska. Kvällen inleds med en visning av Medelhavsmuseets samling från Palmyra, som introduceras av museipedagogen Fredrik Helander.

Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm

Tid: Torsdagen den 19 november 18–19

Entré: Fri

Läs mer på Medelhavsmuseets hemsida.

 

Vi syns under Almedalsveckan!

På måndag inleds Almedalsveckan i Visby och den 3 juli kl 17.00 går seminariet Från förföljelse till fristad av stapeln i Fornsalen/Bildstenshallen, med Svenska konstkritikersamfundet som medarrangörer.

Att skapa en fristad i kommunen är ett sätt att stå upp för yttrandefrihet och få möjlighet till ett värdefullt interkulturellt utbyte. Svenska konstkritikersamfundet arbetar sedan en tid tillbaka för att fristadsbegreppet utvidgas och skyddar också konstnärer. I Almedalen möts de kulturorganisationer som arbetar aktivt för att skapa fler svenska fristäder för musiker, författare, konstnärer och andra professionella kulturutövare som lever under hot i sina hemländer.

Medverkar på seminariet gör:

Elnaz Baghlanian, redaktör för Dissidentbloggen/Svenska PEN, Ann-Catrin Lofvars, ledamot i SKL:s styrelse, ordförande Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget i Dalarna, Alfons Karabuda, kompositör och ordförande SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, Fredrik Elg, projektledare, fristad Kulturrådet, Jonna Wehlin, kulturstrateg Växjö, Jenny Lindahl Persson, verksamhetsledare Svenska tecknare, Gunnar Ardelius, författare och ordförande Sveriges författarförbund. Moderator: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet.

Arr: Kulturrådet i samarbete med ICORN, Svenska PEN, SKAP, Svenska tecknare, KRO – Konstnärernas riksorganisation/KIF – Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, IAA – International Association of Art, Sveriges författarförbund, Sveriges filmkommissionärer, Svenska konstkritikersamfundet/ACIA Sweden och svenska fristäder.

Efter paneldiskussionen kommer Sophie Allgårdh att representera Konstkritikersamfundet, då kommuner och regioner som är intresserade och som lyssnat på diskussionen kan mingla runt och diskutera fristadsfrågor. Det handlar om att inspirera dem till att satsa på att etablera ett lokalt fristadsprogram.

Tack vare att Konstkritikersamfundet har medlemmar över hela landet kan vi medverka till att introducera nya konstnärer till den svenska konstscenen, en del av det lokala mottagandet. Eftersom vi är en del av en global organisation har vi möjlighet att bistå kommuner och regioner och aktivt medverka i utredningen av konstnärer i behov av fristad. Detta är mycket viktigt eftersom det inte finns en etablerad organisation motsvarande PEN eller Freemuse för bildkonstområdet ännu. I väntan på en sådan organisation som är helt inriktad på bildkonst erbjuder vi våra tjänster.

Svenska Konstkritikersamfundet har särskilt arbetat för den utvisningshotade armeniske konstnären Narek Aghajanyan under det senaste året. Framför allt Patrik Steorn har satt sig in hans fall, granskat och utrett, både med hjälp av medlemmar och i kontakt med den globala organisationen (AICA:s Commission for Censorship & Freedom of Expression) och i oktober 2012 formulerades i samverkan med KRO ett upprop som riktades till regeringen och Migrationsverket. Fallet uppmärksammades i tidningar, radio och TV. Situationen är ännu inte uppklarad och vi fortsätter att verka för Nareks fall, bland annat i samverkan med Arne Ruth. Arbetet för Narek uppenbarade att det finns behov av fristäder för bildkonstnärer i Sverige, se vidare en debattartikel i Expressen som även signerades av KRO och IAA.