Välkommen till Turteatern i Kärrtorp

Tillsammans med Turteatern och ABF Stockholm är vi med och arrangerar Forum T: Aisthesis #1 & #2, två panelsamtal om konsten och kritiken. Första samtalet är den 5 mars, det andra den 12:e. Från föreningen deltar Sophie Allgårdh respektive Thomas Olsson.

Det är gratis men föranmälan krävs, läs mer via länken här.

 

Uppdaterat: nu finns ljudfiler från båda panelsamtalen publicerade på Turteaterns hemsida! Lyssna här.

Välkommen till vårt glöggmingel

Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.
Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.

Varmt välkommen till det årliga glöggminglet med
Svenska Konstkritikersamfundet

tid måndagen 14 december 2015 kl 17.30–20.00
plats Weld, konstnärsdriven plattform för dans och konst, Norrtullsgatan 7, Stockholm

Klockan 18.00 berättar Sophie Allgårdh, vice president i AICA, om Svenska Konstkritikersamfundet och förmedlar  nyheter från den senaste kongressen i London och Fredrik Wåhlstedt, producent och teknisk koordinator på Weld, ger en kort presentation av verksamheten.

Några av dansarna i Weld Company (Sybrig Dokter, Josefin Larsson Olin, Robin Dingemans, Caroline Byström och Disa Krosness) ger oss en inblick i kompaniets verksamhet och konstnärliga utgångspunkter.

Bild: Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.

Två städer, två arrangemang

I slutet av augusti är vi med och arrangerar två olika samtal: den 26 augusti kommer Lena From att leda ett samtal om det nya Malmö. Utgångspunkten är Malmö Live, och tidskriften Arkitektur, som närstuderar staden i sitt nya nummer är medarrangör tillsammans med Moderna Museet Malmö.

Deltar gör Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur, John Peter Nilsson, chef på Moderna Malmö, samt Kerstin Åkervall, tidigare planchef, numera miljödirektör på Malmö stad. Platsen är Moderna Museet Malmö och tiden 18.00.

På Konstakademin i Stockholm arrangerar vi tillsammans med Nationalmuseum en föreläsning med följande panelsamtal på temat vithetsnorm i svensk konsthistoria. Professor Jeff Werner föreläser utifrån sin bok Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur (Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 6, 2014) och i samtalet som följer deltar Åsa Bharathi Larsson, doktorand och Margareta Gynning, intendent på Nationalmuseum. Samtalsledare är Per Hedström.

Tiden är den 29 augusti klockan 15-17.

 

Höstens AICA-kongress i London

Det är nu klart att årets AICA-kongress blir i London den 26 till 29 oktober. Arrangemanget kommer att rymma både symposium och galleritur, samt i vanlig ordning generalförsamling samt mottagningar av olika slag.

Den som vill åka på kongress ska vara ute i god tid, extra mycket i år eftersom London är värd för världsmästerskapen i Rugby, i oktober.

Det konstkritiska priset IAAC kommer att delas ut i år igen. Det är andra gången, men den första med AICA som medarrangör. Priset är öppet även för icke-medlemmar och sista dag att ansöka är den 15 oktober.

Mer information om kongressen finns här, och om IAAC finns här.

Arkitekturens plats i museivärlden

Just nu debatteras och diskuteras ArkDes framtid, bara under de senaste dagarna har flera artiklar publicerats i dagspress. I Björn Barrs artikel i Expressen diskuteras främst hur det har varit och hur framtiden möjligen kan bli, och Erica Treijs tar i Svenska Dagbladet ett större grepp kring frågan när hon också vidgar sammanhanget och påminner om Nationalmuseums designarbete.

Den 3 november i höstas arrangerade Stockholms Arkitektförening tillsammans med Svenska Konstkritikersamfundet en workshop omArkitektur- och designcentrums framtid och möjligheter. En fortsättning på diskussionen hoppas vi kan uppnås när vi nu bjuder in till samtal på ABF med den norske arkitekturkuratorn Ulf Grønvold, tidigare bland annat direktör för Norsk Arkitekturmuseum och redaktör för tidskriften Byggekunst.

Tid:               17 februari kl 18.00 –

Plats:             Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 1 tr

Vilken betydelse har olika slags arkitekturinstitutioner och nationella arkitekturprogram för ett lands arkitektur?

Ulf Grønvold besvarar frågan genom att berätta om utvecklingen inom den norska arkitekturen under de senaste 40 åren, dvs. alltsedan Norsk Arkitekturmuseum grundades fram till idag. Han kommenterar bl a den omfattande satsning på arkitektur som gjorts på senare år och hur situationen ser ut idag. Vi får också se några glimtar från byggnadskonsten i Norge.

Därefter följer en paneldiskussion om Arkitekturens plats i museivärlden, med följande deltagare:

Kerstin Brunnberg, tf överintendent för Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) som redogör för centrets aktuella läge samt möjliga alternativ för utveckling av verksamheten.

Ulf Grønvold som beskriver hur man i Norge valt att organisera motsvarande verksamhet, där Norsk arkitekturmuseum är en särskild enhet inom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eva Eriksson, arkitekturhistoriker som ger sin syn på museets uppgifter och verksamhet.

Kerstin Wickman, professor em. i designhistoria, som kommenterar designområdets plats inom museivärlden.

Moderator är Lena From, projektchef på Stockholm konst, journalist och konstvetare i botten med en bakgrund som redaktör på bland andra tidskriften Arkitektur.

 

Frågor och inlägg från publiken välkomnas.

Väl mött!

Stockholms Arkitektförening, Svenska Konstkritikersamfundet och ABF

Många röster om Arkdes framtid

Den tredje november arrangerade Svenska Konstkritikersamfundet tillsammans med Stockholms Arkitektförening en workshop på Liljevalchs om framtiden och möjligheterna för ett av Stockholms sorgebarn, Statens centrum för arkitektur och design, fd Arkitekturmuseet.

Vikande besökssiffror, oklart uppdrag och vinglig personalpolitik är bara ett par av problemen. Workshopen, som bestod av sex olika tematiska samtal, fokuserade på att finna konstruktiva idéer och förslag för en hållbar och genomtänkt förändring.

Evenemanget var välbesökt, drygt 100 personer närvarade och bidrog till goda samtal.

Sammanställningen har skickats till Kulturdepartementet och finns även att läsa här.

 

Om det samtida i minnesfixeringens tid

Tisdagen den 4 mars gästas Kritikersalongen av Dan Karlholm, som kommer att ge nya perspektiv på samtidskonstens historia.

Den så kallade samtiden har, enligt Dan Karlholm, på bara ett femtontal år slagit ut alla andra historiska dimensioner. Länken till historien är bruten, men den nuvarande samtidskonsten flödar över av tidsreflektioner, minnesforskning, återuppföranden och dokumentarism. Framtiden innehåller inte längre någon förväntan eller något hopp, som under moderniteten.

Ledande företrädare för samtidskonst som Hans Belting och Terry Smith beskriver den som posthistorisk, postetnisk och som ”samtida i sig”. Konsthistoria som disciplin framställs som helt obsolet, utan kopplingar till konstproduktionen, trots att allt fler studenter och forskare i ämnet ägnar sig åt den samtida konsten. De allra flesta bedömare ser samtidskonst som något som befinner sig i kraftig motsättning till det moderna (och postmoderna) och som börjar efter 1989.

Dan Karlholm argumenterar dels för att fenomenet samtidskonst är ungefär två hundra år äldre, dels att det måste förstås mot bakgrund av en postmodern konceptualism som uppstår under ”det långa 1960-talet”. Den stora utmaningen för den avancerade konstutvecklingen sedan dess är att hantera de ”stora berättelser” som postmodernisterna trodde dött ut: nyliberalismen, senkapitalismen, globalismen och det Karlholm kallar kontemporalismen. Allt reds ut inom en timme!

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, där han undervisar och forskar, bland annat om samtidskonst, museer och historieskrivning. Hans nästa bok Den otidsenliga konsten: om samtidskonstens historia och framtid utkommer på Axl Books under året.

Tid : Klockan 19, tisdag den 4 mars 2014

Plats: Tisdagsklubben 2 trappor upp i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen kl 18.30–23.00 Fri entré, inbjudan gäller för dig och en vän.

Välkommen!

Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, Svenska Konstkritikersamfundet. Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset, första tisdagen varje månad.

Kritikersalong: Vad är hållbar arkitektur?

Bildtext: Det miljöklassade Kungsbrohuset eller Schibstedthuset, invigt i maj 2010. Foto Wikipedia Commons.
Det miljöklassade Kungsbrohuset eller Schibstedthuset, invigt i maj 2010. Foto Wikipedia Commons.

Tisdagen den 4 februari klockan 19 är det vårpremiär för Kritikersalongen på Tisdagsklubben i Konstnärshuset. Arkitekten, författaren och kritikern Ola Andersson kommer att tala om den hållbara arkitekturen – ett förrädiskt begrepp i byggbranschen.

Det handlar inte längre om att en byggnad ska hålla i längden. Inte heller om att byta ut plåtfasader mot nya miljövänliga material. Hållbarhet och grön arkitektur tycks ibland ha blivit en ursäkt för att få riva och bygga nytt och – inte minst – peta i miljonprogrammen.

Olika åsikter om hållbarhet och ekologi florerar i dagens arkitekturdebatt. Enligt Ola Andersson används termerna i marknadsföringssyfte av arkitekter, byggmästare och stadsplanerare. Under kvällen kommer han att berätta om aktuella ombyggnadsprojekt i Stockholm samt vända tillbaka till arkitekturhistorien i ett försök att rekonstruera begreppet hållbarhet.

Ola Andersson driver Andersson Arfwedson arkitekter tillsammans med Herman Arfwedson. År 2012 fick de utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad för kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp. Ola Andersson är även debattör i dagspress i frågor som rör Stockholms utveckling. År 2012 bokdebuterade han med Vykort från Utopia.

Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, Svenska Konstkritikersamfundet

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen kl 18.30–23.00

Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 2 tr, Stockholm, Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Bild ovan: Det miljöklassade Kungsbrohuset eller Schibstedthuset, invigt i maj 2010. Foto Wikipedia Commons.

Ola Andersson Kritikersalong 4.2.14-3

 

Kritikersalong om nazisternas konstplundring

Skärmavbild 2013-10-10 kl. 22.36.15

Kl 19.00 tisdagen den 1 oktober 2013 gästas Tisdagsklubben på Konstnärshuset av Svenska Konstkritikersamfundet, med ett framträdande av Anders Rydell.

Mellan 1933 och 1945 stal nazisterna miljontals antikviteter och konstverk. På direkt order från Hitler sändes specialtränade trupper ut över Europa för att stjäla konst från judiska samlare och från museer, institutioner och bibliotek i de ockuperade länderna.
Efter kriget återfanns en stor del av konsten och återlämnades till sina ägare. Men över 100.000 konstverk hittade aldrig tillbaka till offren eller hamnade så småningom i offentliga samlingar på museer i Europa.

Författaren och journalisten Anders Rydell utkommer i november med boken Plundrarna (Ordfront förlag), som handlar om nazisternas konstplundring, men också om dagens bittra juridiska och moraliska strid om den ”försvunna” konsten.

Anders Rydell är chefredaktör på tidskriften Konstnären och har tidigare utkommit med flera böcker, däribland reportageboken Piraterna – de svenska fildelarna som plundrade Hollywood.
Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, Svenska Konstkritikersamfundet (AICA Sverige).
Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen kl 18.30–23.00
Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 2 tr, Stockholm
Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”

Om samtidskonst på Folkuniversitetet

Stolpersteine (1)

Under hösten arrangerar vi en föreläsningsserie tillsammans med Folkuniversitetet i Stockholm: fyra tillfällen med start den 26 september. Alla intresserade är välkomna till Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45.

Program

26 september: Charlotte Bydler, Vad är samtidskonstens samtid?
10 oktober: Katarina Wadstein MacLeod, Hemmet som motiv i samtida konst
17 oktober: Linda Fagerström, Samtida konst i offentliga rum
7 november: Cilla Robach, Slow Art och samtida konsthantverk som motstånd

Föreläsningarna är kostnadsfria, men anmäl dig gärna digitalt på förväg här
– och ange i formuläret vilka av föreläsningarna du vill lyssna på.
Välkommen!

Bild: Günter Demnig, ”Stolpersteine” Rom 2013, foto Linda Fagerström