Arkitekturens plats i museivärlden

Just nu debatteras och diskuteras ArkDes framtid, bara under de senaste dagarna har flera artiklar publicerats i dagspress. I Björn Barrs artikel i Expressen diskuteras främst hur det har varit och hur framtiden möjligen kan bli, och Erica Treijs tar i Svenska Dagbladet ett större grepp kring frågan när hon också vidgar sammanhanget och påminner om Nationalmuseums designarbete.

Den 3 november i höstas arrangerade Stockholms Arkitektförening tillsammans med Svenska Konstkritikersamfundet en workshop omArkitektur- och designcentrums framtid och möjligheter. En fortsättning på diskussionen hoppas vi kan uppnås när vi nu bjuder in till samtal på ABF med den norske arkitekturkuratorn Ulf Grønvold, tidigare bland annat direktör för Norsk Arkitekturmuseum och redaktör för tidskriften Byggekunst.

Tid:               17 februari kl 18.00 –

Plats:             Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 1 tr

Vilken betydelse har olika slags arkitekturinstitutioner och nationella arkitekturprogram för ett lands arkitektur?

Ulf Grønvold besvarar frågan genom att berätta om utvecklingen inom den norska arkitekturen under de senaste 40 åren, dvs. alltsedan Norsk Arkitekturmuseum grundades fram till idag. Han kommenterar bl a den omfattande satsning på arkitektur som gjorts på senare år och hur situationen ser ut idag. Vi får också se några glimtar från byggnadskonsten i Norge.

Därefter följer en paneldiskussion om Arkitekturens plats i museivärlden, med följande deltagare:

Kerstin Brunnberg, tf överintendent för Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) som redogör för centrets aktuella läge samt möjliga alternativ för utveckling av verksamheten.

Ulf Grønvold som beskriver hur man i Norge valt att organisera motsvarande verksamhet, där Norsk arkitekturmuseum är en särskild enhet inom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eva Eriksson, arkitekturhistoriker som ger sin syn på museets uppgifter och verksamhet.

Kerstin Wickman, professor em. i designhistoria, som kommenterar designområdets plats inom museivärlden.

Moderator är Lena From, projektchef på Stockholm konst, journalist och konstvetare i botten med en bakgrund som redaktör på bland andra tidskriften Arkitektur.

 

Frågor och inlägg från publiken välkomnas.

Väl mött!

Stockholms Arkitektförening, Svenska Konstkritikersamfundet och ABF

Många röster om Arkdes framtid

Den tredje november arrangerade Svenska Konstkritikersamfundet tillsammans med Stockholms Arkitektförening en workshop på Liljevalchs om framtiden och möjligheterna för ett av Stockholms sorgebarn, Statens centrum för arkitektur och design, fd Arkitekturmuseet.

Vikande besökssiffror, oklart uppdrag och vinglig personalpolitik är bara ett par av problemen. Workshopen, som bestod av sex olika tematiska samtal, fokuserade på att finna konstruktiva idéer och förslag för en hållbar och genomtänkt förändring.

Evenemanget var välbesökt, drygt 100 personer närvarade och bidrog till goda samtal.

Sammanställningen har skickats till Kulturdepartementet och finns även att läsa här.

 

Medlemmar, se hit!

Svenska Konstkritikersamfundet har genom medlemskap i Konstfrämjandet inlett ett samarbete som vi hoppas ska kunna bli till nytta för båda våra föreningar.

Vi är glada att kunna bjuda in dig som medlem att delta i projektet Konstbildning 2014.

Konstbildning 2014 är ett cirkulärt projekt där skribenter och konstnärer bjuds in för att skriva en text som publiceras på konstframjandet.se, för snabb och generös spridning till allmänhet och medlemmar.

Uppdraget är att kritiskt och lustfyllt ge sin personliga bild av vad konstbildning kan – eller skulle kunna – vara idag, 2014. De inbjudna skribenterna får också gärna kritiskt reflektera över hur de upplever att konstbildningen sett ut historiskt.
Inte minst vore det intressant med tankar kring konstkritikerns och konstkritikens roll som konstbildare.

Ett arvode utgår förstås för texten. Det vore fint med en stor geografisk spridning bland AICA:s medlemmar.

Vill du delta och bidra med en text? Eller vill du bara veta mer?

Kontakta Niklas Östholm, niklas.ostholm@konstframjandet.se

Norsk-svenskt uttalande till stöd för Pontus Kyander

Pontus Kyander är avgående direktör för Trondheims konstmuseum och medlem i Svenska Konstkritikersamfundet, AICA. Konstsektionen av Norsk kritikerlag är vår systerorganisation i Norge. Vi vill gemensamt uttrycka vårt stöd för Pontus Kyanders yttrandefrihet, både som kritiker och museichef, även i politiskt kontroversiella frågor. Vi tar starkt avstånd mot de tendenser till åsiktskontroll som förekom i samband med hans förord till vårprogrammet för Trondheims konstmuseum 2014.

Pontus Kyander, utgående direktør ved Trondheim kunstmuseum, er medlem av organisasjonen Svenska Konstkritikersamfundet, en søsterorganisasjon til Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag. Både i hans rolle som direktør for et kunstmuseum og som kritiker vil vi støtte hans rett til ytringsfrihet, også i politisk omstridte spørsmål. Vi tar sterk avstand fra de tendenser til meningskontroll som oppsto over hans forord til vårprogrammet for Trondheims kunstmuseum for 2014.

Stockholm/Oslo 1 marsa 2014

Svenska Konstkritikersamfundet, genom ordförande Ulrika Stahre

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag genom ordförande Dag Solhjell