Sånger från underjorden – två samtal

Idéhistorikern Per Johansson möter Madeleine Hatz
Lördag 11 november kl 14.00
Konstakademien, Salarna, 2 tr, Fredsgatan 12

Per Johansson är uppmärksammad för poddcastserierna Människan och maskinen, Myter och mysterier samt Kunskapens träd (med radioskaparen Eric Schüldt). På lördag samtalar han med konstnären Madeleine Hatz i hennes pågående utställning Sånger från underjorden  på Konstakademien. Utställningen är curerad av Sophie Allgårdh och består av 48 abstrakta målningar samt en video med filmklipp från Madeleine Hatz gatuaktioner i New York och Peking.

Madeleine Hatz berättar om aktivism och måleri i New York och på Himmelska fridens torg
Söndag 12 november kl 14.00, Salarna, 2 tr, Konstakademien, Fredsgatan 12

Titeln Sånger från underjorden för tankarna till berättelser som tystas ner av media, till underjordiska nätverk, men också till inre landskap. Under sina tre decennier i New York har Madeleine Hatz utfört flera anonyma gatuaktioner och performanceverk som inspirerat till abstrakta målningar i ateljén. Utställningen på Konstakademien är konstnärens mest omfattande hittills och pågår fram till 19 november 2017.

Programpunkterna är arrangerade av Svenska Konstkritikersamfundet (AICA Sweden).

Fri entré till båda samtalen.

Bild: Madeleine Hatz, Black Angel II, 2004, beskuren.

Residens för konstkritiker Göteborg

Det kryllar inte av möjligheter till fördjupning och samtal om kritikerrollen, men till sensommaren organiseras ett residens för konstkritiker på Konstepidemin i Göteborg. Tanken är att en deltagare från vardera Sverige, Norge, Finland och Danmark (samt ytterligare en från den svenska västkusten) bor och verkar tillsammans i en vecka, från 26 augusti till 2 september.

Sista ansökningsdag är den 24 juni och mer finns att läsa här.

Medlemmar, se hit (2)

Konstfrämjandet driver med hjälp av AICA, Svenska Konstkritikersamfundet, projektet Referensverket för att förstå det svenska konstlivet och konstkritiken, i en vidare mening. Projektet intresserar sig för konstens sociala funktion och de möten och samtal som den genererar. Som ett första led i genomförandet drar vi nu igång Referensverket: Bibliotek.

Syftet är att skapa en resande miniutställning som ska göra en genomlysning av biblioteket som konstrum; vilken betydelse kan tillskrivas den här platsen igår och idag, för konstnärer, bibliotekarier, publik och kritiker?

I detta arbete vill vi gärna ta hjälp av intresserade AICA-medlemmar. I ett första skede söker vi efter små personligt hållna korta texter (runt 350 ord) som berättar om antingen en speciell upplevelse av konst på bibliotek eller mer allmänt vilken roll denna har spelat för er. Det handlar således om resonerande minnesfragment som vi är intresserade att dels använda som material i vår diskussion, dels publicera antigen i sin helhet eller i kortare citat på olika medier i anknytning till projektet.

Intresserad? Maila Niklas Östholm på Konstfrämjandet (niklas.ostholm@konstframjandet.se) med ett par rader om vad ni vill skriva om, och varför, så återkommer vi. För den slutgiltiga texten kan en symbolisk betalning på 1000 kr erbjudas.

 

Ny bok om fristäder och konstnärers yttrandefrihet

fristader_omslagKonstkritikern och medlemmen Niels Hebert har skrivit den större texten i en skrift som tillkommit i samarbete med Gävle Konstcentrum, Svenska Konstkritikersamfundet och Nätverkstan i Göteborg: Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet (redaktör Amanda Hårsmar) utkom i samband med Tryckfrihetens dag, den 2 december och finns att köpa via Nätverkstans hemsida, klicka här.

Skriften domineras av Heberts långa genomgång av yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. Det är en historia som är aktuell, och svår att fånga inom pärmar. Under rubriken ”En tystare värld” görs nedslag i ett flertal länder världen över, en lärorik exposé full av detaljer och intressanta möten med konstnärer.

Inleder skriften gör en text av den franske filosofen Jacques Derrida, ett föredrag från fristädernas första kongress, 1996. Det är en peppande påminnelse om en tid med större framtidshopp än vår men den har läsvärde inte bara som tidsdokument.

Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet avslutas med ett samtal mellan Amanda Hårsmar och chefen för Gävle Konstcentrum Anna Livion Ingvarsson. Turerna kring tillkomsten av en fristad i Gävle diskuteras här på ett pedagogiskt vis.

 

Välkommen till vårt glöggmingel

Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.
Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.

Varmt välkommen till det årliga glöggminglet med
Svenska Konstkritikersamfundet

tid måndagen 14 december 2015 kl 17.30–20.00
plats Weld, konstnärsdriven plattform för dans och konst, Norrtullsgatan 7, Stockholm

Klockan 18.00 berättar Sophie Allgårdh, vice president i AICA, om Svenska Konstkritikersamfundet och förmedlar  nyheter från den senaste kongressen i London och Fredrik Wåhlstedt, producent och teknisk koordinator på Weld, ger en kort presentation av verksamheten.

Några av dansarna i Weld Company (Sybrig Dokter, Josefin Larsson Olin, Robin Dingemans, Caroline Byström och Disa Krosness) ger oss en inblick i kompaniets verksamhet och konstnärliga utgångspunkter.

Bild: Kajsa Sandström och Robin Dingemans (Weld Company) i Litó Walkeys koreografi från 2013.

Kom och lyssna på Stockholms nya fristadsförfattare!

Konstkritikern, konstnären och journalisten Ashraf Atraqchi är sedan i maj fristadsförfattare i Stockholm. Han tvingades fly Mosul, Irak, efter att han skrivit om hur kulturskatter härjas och förstörs av extremister. Intervjuer med honom har publicerats i Dagens Nyheter och Stockholms Fria.

Vi är väldigt stolta att i samarbete med Medelhavsmuseet kunna organisera en föredragskväll under rubriken ”Mosuls förstörda konstskatter”.

Atraqchis föredrag är på arabiska och tolkas till engelska. Kvällen inleds med en visning av Medelhavsmuseets samling från Palmyra, som introduceras av museipedagogen Fredrik Helander.

Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm

Tid: Torsdagen den 19 november 18–19

Entré: Fri

Läs mer på Medelhavsmuseets hemsida.

 

Snart är det bokmässa, och vi är med!

Svenska Konstkritikersamfundet har inget eget arrangemang på Bok & Bibliotek, men vi deltar i Svenska Tecknares monter, både på öppningsdagen på torsdag (enbart bransch) och på lördag (öppet för allmänheten).

Programmet ser ut som följer, saxat ur Svenska Tecknares egen presentation:

Torsdag, 24/9

12.00 Bildkritik
Hur mår bildkritiken i dagens journalistik?  Vi omges av fler bilder än någonsin, både genom publicerade medier, och genom sociala medier-kanaler. Men hur ser medvetenheten ut om de bilder som omger oss? På vilket sätt hantera journalistiken kritik av foto , illustration och form? Samtal mellan bildkritiker, illustratörer och journalister om statusen på dagens bildkritik
Thomas Olsson, konstkritiker och medlem i Svenska Konstkritikersamfundets styrelse
Nina Hemmingsson, illustratör, serietecknare och konstnär
Samtalsledare: Ika Johannesson, kulturjournalist och programledare för Kulturnyheterna, SVT.

Lördag 26/9

14.00  Fristad
Sverige har idag flest fristäder för förföljda författare och konstnärer i världen. Idag finns både bildkonstnärer och musiker bland dem som ingår i ICORNs fristadsnätverk, och arbetet fortsätter för att bygga ut systemet ytterligare. Vilka är de stora behoven idag, och hur kan vi arbeta för att stötta kollegor i länder där det råder krig, förföljelse och diktatur?
Fredrik Elg, fristadssamordnare Malmö
Niels Hebert, konstkritiker, medlem i Svenska Konstkritikersamfundet som sammanställt en rapportbok om yttrandefrihet och konstens villkor (under utgivning).

Svenska Tecknare finns i A-hallen, monternummer 02:27.

 

Två städer, två arrangemang

I slutet av augusti är vi med och arrangerar två olika samtal: den 26 augusti kommer Lena From att leda ett samtal om det nya Malmö. Utgångspunkten är Malmö Live, och tidskriften Arkitektur, som närstuderar staden i sitt nya nummer är medarrangör tillsammans med Moderna Museet Malmö.

Deltar gör Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur, John Peter Nilsson, chef på Moderna Malmö, samt Kerstin Åkervall, tidigare planchef, numera miljödirektör på Malmö stad. Platsen är Moderna Museet Malmö och tiden 18.00.

På Konstakademin i Stockholm arrangerar vi tillsammans med Nationalmuseum en föreläsning med följande panelsamtal på temat vithetsnorm i svensk konsthistoria. Professor Jeff Werner föreläser utifrån sin bok Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur (Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 6, 2014) och i samtalet som följer deltar Åsa Bharathi Larsson, doktorand och Margareta Gynning, intendent på Nationalmuseum. Samtalsledare är Per Hedström.

Tiden är den 29 augusti klockan 15-17.

 

Höstens AICA-kongress i London

Det är nu klart att årets AICA-kongress blir i London den 26 till 29 oktober. Arrangemanget kommer att rymma både symposium och galleritur, samt i vanlig ordning generalförsamling samt mottagningar av olika slag.

Den som vill åka på kongress ska vara ute i god tid, extra mycket i år eftersom London är värd för världsmästerskapen i Rugby, i oktober.

Det konstkritiska priset IAAC kommer att delas ut i år igen. Det är andra gången, men den första med AICA som medarrangör. Priset är öppet även för icke-medlemmar och sista dag att ansöka är den 15 oktober.

Mer information om kongressen finns här, och om IAAC finns här.

Antologier nu tillgängliga digitalt

Två antologier som utgavs 2009 respektive 2010 är nästan slutsålda men finns nu tillgängliga att ladda ner som pdf (klicka här). Det är dels A New Deal. Post-Soviet realities meet welfare state models. In what way will this reflect on the arts? dels Pressures on Art Criticism: What is an Independent Art Critic Today? (båda red. Margareta Tillberg, båda på engelska).

A New Deal är en rapport som innehåller essäer, uttalanden och diskussioner från ett internationellt seminarium som hölls i Stockholm 2004, om konst från olika perspektiv runt Östersjön. Texterna är skrivna av Arūnas Gelūnas, Peo Hansen, Lolita Jablonskiene, John Peter Nilsson, Rein Raud, Irina Sandomirskaja, Margareta Tillberg och Nomeda & Gediminas Urbonas.

Pressures on Art Criticism undersöker konstkritikerns roll i en expanderande konstvärld med kommersiella marknader och statliga institutioner. Det ömsesidiga beroendet mellan konstkritiker, konstmuseer, privata gallerier, konstmässor och konstnärer diskuteras ingående. Antologin innehåller essäer och uttalanden av ledande skribenter och konstnärer: Mårten Arndtzén, Carlos Capelán, Lars O Ericsson, Ronald Jones, John Peter Nilsson, Lars Nittve, Ann-Sofi Noring, Margareta Tillberg, Sabine Vogel och Janneke Wessling.